Känner du igen?

En plats som Gunnar Lundh ofta återkom till var Dalarna och Leksand med omnejd. Tusentals fotografier är troligen tagna här. För eftervärlden är de miljöer och människor han fotograferade ofta anonyma och som en del av forskningsprojektet Vardagens bilder och berättelser ber vi er att bidra med information om en del av fotografierna från just Leksand och Dalarna.

Känner du igen någon? Kan du berätta om fotografierna? Skriv en kommentar under fotografiet eller mejla: Marie.Steinrud@nordiskamuseet.se

Med er hjälp kan vi fylla arkivet efter Gunnar Lundh som nu till en förkrossande majoritet består av anonyma bilder med berättelser.

Forska i arkiv!

Metodfrågor står i fokus för vårt projekt, både vad gäller kopplingen mellan digitalisering och forskning men också mellan forskning och hantverket att forska. En utgångspunkt är att brett diskutera kulturhistoriska samlingar (bilder, frågelistmaterial och...

Folkhemmets fotograf

I forskningsprojektet Vardagens bilder och berättelser, arbetar Arkivet vid Nordiska museet tillsammans med etnologer vid Stockholms universitet. Vi analyserar ett enormt frågelistmaterial som numera är digitaliserat och som innehåller mängder av röster om vardagligt...

Porträtt av fotografen som ung

I Nordiska museets arkivs samlingar återfinns ett par porträttbilder av en ung man, iklädd kostym, skjorta och slips. På flera av bilderna ser han rakt in i kameran. Hans ålder är tämligen svårbestämbar, påskriften på korten avslöjar att de är tagna i början av...