Helena Hörnfeldt

FD och lektor/forskare i etnologi, Stockholms universitet.

E-post: helena.hornfeldt@etnologi.su.se, 08-6747912

I projektet Vardagens bilder och berättelser intresserar sig Helena Hörnfeldt för fotografier på barn i Gunnar Lundhs bildbyråarkiv. Hon avser undersöka vad fotografier tagna på barn under Gunnar Lundhs verksamma tid som fotograf dels kan säga om fotografiet som källa, dels vad fotografierna berättar om barns villkor och levnadsbetingelser. Vad är det för ett slags barndom som det berättas om i bilderna och hur skiljer sig detta från tidigare och senare fotografier på barn? Vilka är barnen är Gunnar Lundhs fotografier? Hur skildras de i relation till ålder, kön och klass? Vilken typ av kunskap går att utläsa av bildmaterialet? Vilka andra källor behövs för att förstå fotografierna? Ett annat mer övergripande syfte är att diskutera hur ett synliggörande av barn och barndom i kulturhistoriska samlingar kan gå till. Hur får forskaren så att säga syn på (det vanligtvis osynliggjorda och tystade) barnet i samlingarna?

Forskningsintressen: Just nu driver Hörnfeldt ett projekt med rubriken ”Rädslor i rörelse. Om barns rädslor som kulturell och historisk praktik”. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan generation och rädsla som kulturell erfarenhet och hur barns rädsla möjliggörs och villkoras av det samhälle som omger dem. Inom ramen för detta projekt har hon bland annat undersökt apokalyptiska narrativ i barnens berättelser om rädsla, rädsla och hot som kulturarv med fokus på kalla kriget och kulturella aspekter på rädslor för djur.