Mattias Frihammar

FD, forskare och lektor vid Stockholms universitet.

E-post: mattias.frihammar@nordiskamuseet.se

I projektet Vardagens bilder och berättelser är det tystnader i arkivet som fångat Frihammars uppmärksamhet. Framför allt handlar det om hur arkivets principer för insamling och kategorisering bidrar till att lyfta fram vissa berättelser ut historien, men tysta andra. Särskild uppmärksamhet ägnas tystnader som kan relateras till digitalisering av arkivmaterial. Tillsammans med Marie Steinrud är han redaktör för temanumret Archives and Method(s) för tidskriften Culture Unbound som ska publiceras 2019 inom ramen för projektet.

Forskningsintressen: Frihammars forskningsintressen rör hur kollektiva minnen uppstår, vidmakthålls och förändras över tid. Utifrån frågor om hur det förflutna görs meningsfull idag har han undersökt veteranfritidsbåtsentusiaster, bostadsprojekt i gamla industrimiljöer, och hur minnen av svåra händelser kollektivt hanterats.