En plats som Gunnar Lundh ofta återkom till var Dalarna och Leksand med omnejd. Tusentals fotografier är troligen tagna här. För eftervärlden är de miljöer och människor han fotograferade ofta anonyma och som en del av forskningsprojektet Vardagens bilder och berättelser ber vi er att bidra med information om en del av fotografierna från just Leksand och Dalarna.

Känner du igen någon? Kan du berätta om fotografierna? Skriv en kommentar under fotografiet eller mejla: Marie.Steinrud@nordiskamuseet.se

Med er hjälp kan vi fylla arkivet efter Gunnar Lundh som nu till en förkrossande majoritet består av anonyma bilder med berättelser.