Metodfrågor står i fokus för vårt projekt, både vad gäller kopplingen mellan digitalisering och forskning men också mellan forskning och hantverket att forska. En utgångspunkt är att brett diskutera kulturhistoriska samlingar (bilder, frågelistmaterial och digitalisering) i relation till dagens kulturvetenskap.

Projektet kommer att redigera ett temanummer av tidskriften Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, som ges ut från Linköpings universitet. I det här numret samlas ett antal forskare från olika institutioner och i centrum för frågeställningarna står folkminnessamlingar och hur de används i olika forskningsprojekt. Syftet är att lyfta fram och synliggöra olika sätt att arbeta med och tillgängliggöra materialet.

För ett år sedan hade vi ett första möte där vi diskuterade inriktning och fokus på våra enskilda bidrag och för ett par veckor sedan hade vi en workshop, där deltagarna presenterade sina artiklar. Deltagarna och skribenterna i temanumret utgörs av konstvetaren Anna Dahlgren (Stockholms universitet), arkeologen Lotta Fernstål (Historiska museet) samt etnologerna Maria Bäckman (SU), Simon Ekström (SU), Jonas Engman (Nordiska museet), Mattias Frihammar (NM), Karin Gustavsson (Lunds universitet), Lotta Hyltén-Cavallius (Institutet för språk och folkminnen), Helena Hörnfeldt (SU), Marianne Larsson (NM), Susanne Nylund Skog (ISOF), Anja Petersen (Kulturmagasinet i Helsingborg), Christian Richette (NM), Fredrik Skott (ISOF) och Marie Steinrud (NM). De enskilda bidragen handlar alla om hur samlingar vid folkminnesarkiven kan användas med nya teoretiska och metodologiska verktyg.