Lena Gerholm

Professor och ämnesansvarig för etnologi vid Stockholms universitet.

E-post: Lena.gerholm@etnologi.su.se

Lena Gerholm koordinerar Stockholms universitets bemanning av projektet och ansvarar för universitetets medfinansiering.