Jonas Engman

FD i etnologi samt arkivchef på Nordiska museet.

E-post: Jonas.engman@nordiskamuseet.se

Jonas Engman är projektledare för Vardagens bilder och berättelser.

I projektet intresserar sig Jonas Engman huvudsakligen för Gunnar Lundhs fotografier under perioden ca 1930-45 och särskilt med fokus på på hur han avbildar högtider och andra rituella händelser i 1930-talets urbana offentlighet, särskilt i Stockholm. Vad kan hans fotografier berätta om högtidernas omvandlingar när de möter en växande urban miljö?

Forskningsintressen: Engmans forskning kretsar kring ritualer och högtider, både samtida och historiskt, vetenskapshistoria kopplad till museisamlingar. Men han har också ägnat forskning och etnografiska studier åt sjöofficerare och kalla kriget.