Marianne Larsson

FD, intendent och forskare vid Nordiska museet.

E-post: marianne.larsson@nordiskamuseet.se

Tfn: 08-519 547 25, mobil: 0733-41 32 58

Marianne Larsson undersöker i Vardagens bilder och berättelser i vilken mån det är möjligt och meningsfullt att korsbefrukta Nordiska museets frågelistmaterial med Gunnar Lundhs fotosamling. Den empiriska utgångspunkten är fritid, friluftsliv och 1938 års semesterlag.

Forskningsintressen: Larssons forskning har rört sig kring frågor om makt, hierarkier, kropp och kön samt om fritid, friluftsliv och friluftskläder, men även kring samhällsutvecklingen under förra hälften av 1900-talet.