Simon Ekström

Docent och lektor i etnologi vid Stockholms universitet.

E-post: simon.ekstrom@etnologi.su.se

Simon Ekström är verksam som forskare inom projektet Vardagens bilder och berättelser med ett särskilt intresse för Nordiska museets excerptsamling över insamlade folkminnen. Centrala ingångar till detta delprojekt är: vilka forskningsfrågor, metoder och perspektiv är excerpterna ett svar på, vilken sorts publikationer har samlingen lett fram till och hur har synen på excerpternas vetenskapliga värde varierat över tid? Förutom detta undersöker Ekström i projektet också hur den tidigare folklivsforskningen i hög grad var beroende av olika visuella praktiker. Under det samlande begreppet ”kulturhistorisk optik” diskuterar han även användningen av kameran, kartan, ritningen och excerpten.