Maria Bäckman

Docent samt lektor i etnologi vid Stockholms universitet

E-post: Maria.backman@etnologi.su.se

I Vardagens bilder och berättelser studerar Maria Bäckman Gunnar Lundhs bilder av lantarbetare, som han publicerade ihop med och ibland tog på direkt uppdrag av Ivar Lo Johansson under perioden 1939-48. Flera av Lundhs sedermera ikoniska bilder har också fortsatt att användas i olika sammanhang för att illustrera statare, statsystemet eller dess upphörande (1944). Bäckman vill dels föra ett resonemang som tar fasta på hur ett givet fotografiskt arkivmaterial befinner sig i kontinuerlig rörelse och återanvändning. Dels vill hon undersöka en överlappande minnesproduktion som både uppträder och bekräftas genom iscensättningar i vitt skilda medier: som sociala reportage, biografier över de inblandade personerna, vetenskapliga utblickar (historiska och etnologiska) och museala framställningar av statarnas bostäder och deras inredning.

Tillsammans med Marie Steinrud driver hon projektets hemsida och instagram

Forskningsintressen: Bäckmans forskning har rört sig i skärningspunkten mellan föreställningar om ungdom, kön och sexualitet. Till detta kan fogas ett intresse för frågor knutna till etnicitet och lokala betydelser av svenskhet.