Jonas Hedberg

Intendent vid Nordiska museet museets arkiv.

E-post: jonas.hedberg@nordiskamuseet.se  

Telefon: 08-51954607

Jonas arbetar med kunskapsuppbyggnad och förvaltning av museets bildsamlingar, ofta med speciellt fokus på digitalisering och digitalt tillgängliggörande. I projektet ansvarar han för administration och registrering av digitaliserade bilder ur fotografen Gunnar Lundhs arkiv, som innehåller över 300 000 bilder. Han undersöker också hur Lundh praktiskt har arbetat med sin bildbyrå, som var en av de allra första i Sverige.