Forska i arkiv!

Metodfrågor står i fokus för vårt projekt, både vad gäller kopplingen mellan digitalisering och forskning men också mellan forskning och hantverket att forska. En utgångspunkt är att brett diskutera kulturhistoriska samlingar (bilder, frågelistmaterial och...