Marie Steinrud

FD i etnologi, forskare i projektet Vardagens bilder och berättelser, lärare i etnologi vid Stockholms universitet

E-post: marie.steinrud@nordiskamuseet.se

Inom ramen för projektet ”Vardagens bilder och berättelser” arbetar Marie Steinrud framför allt med två spår: biografi som metod i kombination med funktionell kontext samt hur bilden av statarna skapades i Gunnar Lundhs samarbete med Ivar Lo-Johansson under 1930- och 1940-talen.

Steinrud är en av redaktörerna för temanumret Archive and Method(s) som publiceras av tidskriften Culture Unbound i slutet av 2019.

Tillsammans med Maria Bäckman driver hon projektets hemsida och instagram

Forskningsintressen: Steinruds vetenskapliga verksamhet hör främst hemma inom områden som genus, konsumtion, manifestation, eliter, makt och maktrelationer. Hennes intressen rör sig särskilt inom det kulturhistoriska området och spänner över eliter och deras identitetsskapande. Steinrud har i sin forskning särskilt intresserat msg för hur de historiska individerna själva beskriver sin tillvaro, sina tankar och känslor, men även icke skriftligt material som bilder och föremål inkluderas i hennes forskning.