I projektet Vardagens bilder och berättelser är det flera delprojekt som på olika sätt använder sig av Gunnar Lundhs fotografier. Som fotograf och individ har han hamnat i centrum på många olika sätt. Även om den forskningen framför allt är kulturhistoriskt inriktad, är familjen Lundh högst närvarande även i nuet, i de miljöer som de verkade i och de fotografier de tog. I slutet av april besökte några av projektets medarbetare Höganäs med omnejd för att så att säga gå i Gunnar Lundhs fotspår.

Syftet med resan var dels att besöka de miljöer som Gunnar Lundh växte upp i och som han avporträtterade under hela sitt liv, dels att studera samlingen efter hans far, hovfotografen Peter P Lundh, som finns på Höganäs museum. Här finns även en utställning som fokuserar på den verksamhet som familjen Lundh bedrev i Höganäs, Mölle och Arild. De miljöer som i mitten av 1900-talet utgjorde ett viktigt inslag i den lokala miljön kan jämföras med dagens, där få spår av verksamheten finns kvar.

DigitaltMuseum kan de bilder som Gunnar Lundh tog av sin uppväxtmiljö studeras. Här finns även fotografier som föreställer hans ursprungsfamilj och släkten i Skåne, men också hans barn och senare hans hustru. Trots att Gunnar Lundh till stor del var verksam i Stockholm är kopplingarna till Skåne och trakterna kring Höganäs många, även efter föräldrarnas död. Och även idag går det att inne i Höganäs se spåren efter hovfotografen och hans verksamhet. Det hus han och hans familj bodde i, och som idag är privatbostad, har kvar skylten, som berättar om en tid där besökarna till Peter P Lundhs studio var många.

Foto: Per J. Larsson